Matematik

Matematik beskriver områden som mängd, struktur, rymd och förändring och matematiken har en massa olika åsikter. Åsikterna skiljer sig på grund av att matematiker inte alltid håller med varandra om definitionen av matematik. Men de flesta kan ändå komma till någon form av kompromiss och håller med att matematik letar efter att hitta mönster och att förklara problem. Därför löser matematiker sanning mot falskhet genom att stödja en gissning med matematisk data. När matematiska strukturer stämmer överens med riktiga fenomen kan matematik användas för att ge en inblick i och förståelse för hur fenomenen fungerar och kommer agera i vissa sammanhang. Detta är vad vi kallar logik, matematik i sig kom ifrån att man började räkna, mäta och beräkna. Samtidig som man systematisk studerat former och rörelse av fysiska objekt. Praktisk matematik har varit en del av människans natur ända sedan den skriftliga historian börjat. Forskningen för att lösa matematiska problem kan ta flera år att lösa eller till och årtusenden innan man fått ett säkert resultat.

Matematiska argument dök först upp i antikens Grekland och har utvecklats till vad vi har idag. De senaste stora matematikerna var 1900-talets Peano och Hilberts vars arbeten gjorde definitionen av matematik är att ta fram sanningen genom att ta bort de andra alternativen. Matematik i sig utvecklades långsamt fram till renässansen de så kallade mörka åren. Men när matematiken utvecklingen drog igång har relation mellan teknik och matematik blivit mer tydlig. Det är till stor del på grund av nya uppfinningarna som skapades kring renässansen vi siktar utveckling idag.

Matematiska är viktigt i många andra vetenskapliga fält som naturvetenskap, teknik, medicin och finans men också socialvetenskap. Tillämpad matematik har skapat möjlighet för att nya ämnet växt fram så som statistik och spelteori. Något som hänt med matematik är att den linjen mellan teoretisk och praktisk matematik har börjat suddas ut. Detta på grund av att man hittar på sätt att använda det som tidigare bara varit matematiska teorier.

Vart matematik kommer ifrån?

Ordet matematik kommer från antik grekiska (mathema) som betyder nått i still med ”det som är lärt” och ”vad man får veta”. Ordet betyder också lära och vetenskap men idag betyder ordet lektion på grekiska. På samma sätt hette inte personer med kunskap om matematik för matematiker utan för lärare i antikens Grekland. På latin handlade termerna kring matematik om astrologi men någon gång emellan 1700 och 1800-talet började ordet förändras till att betyda matematik som idag. Eftersom matematik haft så många olika betydelser har det ofta förekommit missförstånd kring vad man syftar på. Exempelvis varnade Saint Augustine att personer borde hålla sig borta från matematik men menade egentligen astrologi, vilket ledde till att många matematiker felaktigt blev utdömda av folket.

Dagens mest kända matematiker

Dagen mest kända matematiker är förmodligen Stephen Hawkin, doktor i fysik från Cambridge University, Hawkins har skrivit många böcker den mest kända är förmodligen ”A breif history of time” och handlar om universums relation till tid och rum. Stephen Hawkin är ett lysande exempel på matematiker försöker förstå världen genom matematiska teorier.